Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Onderzoeken

Vertrouwen in een rechtvaardige behandeling door de politie

27 feb 2018Jeugd, VeiligheidEen analyse van ISRD-3: een grootschalig onderzoek onder scholieren Lees verder » VBO lid: Verwey-Jonker Instituut
 

Vertrouwen van jongeren in instituties

27 feb 2018JeugdOnderzoek naar het vertrouwen van jongeren in politie, onderwijs en politiek Lees verder » VBO lid: Verwey-Jonker Instituut
 

Natuurspeeltuinen goede ontwikkeling

13 feb 2018JeugdJustin de Kleuver van DSP-groep over natuurlijke speelplaatsen in dagblad Tubantia Lees verder » VBO lid: DSP-groep
 

Herstelrecht op scholen

13 feb 2018Jeugd, Onderwijs, VeiligheidColumn Paul van Soomeren (DSP-groep) in RNJ-Magazine nr.2 – Maart 2018 Lees verder » VBO lid: DSP-groep
 

Jonggehandicapten meer aan het werk door Participatiewet

06 feb 2018Jeugd, Participatie, Werk & InkomenDit blijkt uit onderzoek van SEO, Panteia en de VU Amsterdam, gefinancierd door Instituut Gak. Lees verder » VBO lid: Panteia
 

Financiële drempels op weg naar meer participatie

22 dec 2017Jeugd, Participatie, Werk & InkomenRegioplan deed voor Ieder(in) onderzoek naar de financiële drempels die jongeren met een beperking tegenkomen als zij (meer) gaan werken of zelfstandiger gaan wonen. Lees verder » VBO lid: Regioplan
 

Goed overleg in de driehoek ouders-school-jeugdhulp is wenselijk

22 dec 2017Jeugd, Onderwijs, Zorg & WelzijnInterview door het blad Balans met Margriet Heim (Kohnstamm Instituut) over de lange termijn evaluatie Passend Onderwijs Lees verder » VBO lid: Kohnstamm Instituut
 

Doorgaande lijn tussen voor- en vroegschoolse educatie laat te wensen over

11 dec 2017Jeugd, OnderwijsPre-COOL cohortonderzoek in opdracht van NWO en het ministerie van OCW. Lees verder » VBO lid: Kohnstamm Instituut
 

Groei van speciaal basisonderwijs en cluster 4 in de Kop van Noord-Holland heeft meerdere oorzaken

11 dec 2017Jeugd, OnderwijsOnderzoek in opdracht van het samenwerkingsverband Kop van Noord Holland Lees verder » VBO lid: Kohnstamm Instituut
 

Meer dan vierduizend alcoholverkooppunten ‘op afstand’

07 dec 2017Jeugd, Zorg & WelzijnInventarisatie door Panteia in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Lees verder » VBO lid: Panteia
 
     Pagina 1 van 18     Laatste


Terug
Copyright © 2012 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin