Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Onderzoeken

Financiële drempels op weg naar meer participatie

22 dec 2017Jeugd, Participatie, Werk & InkomenRegioplan deed voor Ieder(in) onderzoek naar de financiële drempels die jongeren met een beperking tegenkomen als zij (meer) gaan werken of zelfstandiger gaan wonen. Lees verder » VBO lid: Regioplan
 

Goed overleg in de driehoek ouders-school-jeugdhulp is wenselijk

22 dec 2017Jeugd, Onderwijs, Zorg & WelzijnInterview door het blad Balans met Margriet Heim (Kohnstamm Instituut) over de lange termijn evaluatie Passend Onderwijs Lees verder » VBO lid: Kohnstamm Instituut
 

Doorgaande lijn tussen voor- en vroegschoolse educatie laat te wensen over

11 dec 2017Jeugd, OnderwijsPre-COOL cohortonderzoek in opdracht van NWO en het ministerie van OCW. Lees verder » VBO lid: Kohnstamm Instituut
 

Groei van speciaal basisonderwijs en cluster 4 in de Kop van Noord-Holland heeft meerdere oorzaken

11 dec 2017Jeugd, OnderwijsOnderzoek in opdracht van het samenwerkingsverband Kop van Noord Holland Lees verder » VBO lid: Kohnstamm Instituut
 

Meer dan vierduizend alcoholverkooppunten ‘op afstand’

07 dec 2017Jeugd, Zorg & WelzijnInventarisatie door Panteia in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Lees verder » VBO lid: Panteia
 

Playing for Success Rotterdam 2016-2017

30 nov 2017Jeugd, OnderwijsEen evaluatie: successen, verbeterpunten en aanbevelingen Lees verder » VBO lid: Verwey-Jonker Instituut
 

Effectiviteit campagne pleegzorg

10 nov 2017Jeugd, Zorg & WelzijnOnderzoek in opdracht van Jeugdzorg Nederland. Lees verder » VBO lid: Regioplan
 

Bereik en ondersteuning van moeilijk bereikbare ouders en jeugd

23 okt 2017Jeugd, Zorg & WelzijnEen gereedschapskist voor opleiding en werkveld. Lees verder » VBO lid: Verwey-Jonker Instituut
 

Vroegsignalering jeugd in Amstelveen

02 okt 2017JeugdKunnen instellingen op het gebied van sport, kunst en cultuur een rol spelen? Lees verder » VBO lid: DSP-groep
 

Procesevaluatie pilot 'SCIL 14-17' in de jeugdstrafrechtketen

28 sep 2017Jeugd, VeiligheidRegioplan heeft in opdracht van het WODC (Ministerie VenJ) de pilot geëvalueerd. Lees verder » VBO lid: Regioplan
 
     Pagina 1 van 17     Laatste


Terug
Copyright © 2012 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin