Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Congres Vormgeving van Evidence-Informed Beleid

22 jun 09:00Den Haag - ScienceWorks organiseert in samenwerking met het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden het congres "Vormgeving van Evidence-Informed Beleid".

Het congres stelt de interactie tussen kennis en beleid centraal. Het congres zal zich richten op de vraag hoe wetenschap, kennis en onderzoek kunnen worden ingezet voor kwalitatief beter beleid.

Onder andere in het rapport “van Saldosturing naar Stabilisatie” van juli 2016 wordt bepleit dat de overheid meer gebruik moet maken van bestaande kennis en expertise om zo de kwaliteit van de overheidsuitgaven te verhogen. Dit wordt eveneens onderschreven in het rapport Duurzame Groei, ook van juli 2016, waarin het belang van kennisdeling wordt benadrukt en in kader hiervan het Engelse voorbeeld van de What Works Networks wordt aangehaald.

Tijdens het congres zal worden onderzocht hoe kennisinstellingen beter kunnen inspelen op de beleidsbehoefte en wat de overheid hierin zelf kan verbeteren. Daarnaast zal er aandacht zijn voor de vraag hoe er kaders kunnen worden ontwikkeld voor de inhoudelijke onderbouwing van beleid en politiek.

VBO-voorzitter Douwe Grijpstra en vice-voorzitter Martin Damen verzorgen samen met Thijs Kirchner, senior beleidsmedewerker Ministerie van Economische Zaken, de sessie Effectief Aanbesteden van Onderzoek en Dataverzameling

De Vereniging voor Beleidsonderzoek is een van de samenwerkende partners van dit congres.
Leden van de VBO kunnen deelnemen tegen gereduceerd tarief.


Meer informatie


Terug
Copyright © 2012 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin