Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Symposium sociale kracht, informele netwerken & mantelzorg

09 okt 13:00Utrecht - Hoe kunnen gemeenten mantelzorgers die steun nodig hebben (nog) beter faciliteren?De stelselwijziging in het sociaal domein had tot doel de zorg zoveel mogelijk te laten aansluiten op de persoonlijke situatie van mensen, hulp van naasten (mantelzorg) te bevorderen en de kosten van de verzorgingsstaat te beperken. De start van de decentralisaties in het sociaal domein ligt nu ruim twee jaar achter ons. Tijdens het symposium maken wij samen met het Binnenlands Bestuur de balans op. Centraal staat de vraag: Hoe kunnen gemeenten mantelzorgers die steun nodig hebben (nog) beter faciliteren.

Het aantal mensen dat mantelzorg krijgt, is fors toegenomen. Zo bleek uit grootschalig landelijk onderzoek van I&O Research, dat Binnenlands Bestuur op 22 april publiceerde. Twee dagen eerder bracht het vakblad voor de overheid onderzoek van Mezzo (belangenbehartiger van mantelzorgers) naar buiten, waaruit bleek dat bijna een kwart van de mantelzorgers zich op het gebied van wonen voelt tegengewerkt door gemeente of instanties.

Tijdens deze middag komen sprekers uit wetenschap, onderzoek, journalistiek, politiek en de praktijk aan het woord om de vraag:

Hoe kunnen gemeenten mantelzorgers die steun nodig hebben (nog) beter faciliteren?

Doelgroep:
Gemeenten, Ministeries en Kennisinstituten

Meer informatieTerug
Copyright © 2012 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin