Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Budgetrecht Gemeente Schagen

30 aprWet- en regelgevingRegioplan en Cebeon hebben onderzoek gedaan naar het handelen van het college bij deze casussen binnen de financiële en juridische kaders (zowel landelijke als lokale regelgeving en P&C documenten).

Het budgetrecht ligt in gemeenten bij de gemeenteraad. De Rekenkamercommissie Schagen kreeg over twee specifieke gevallen vragen over het budgetrecht. Het gaat om twee zaken waarbij sprake is van besluitvorming onder tijdsdruk, te weten de tijdelijke huisvesting van vluchtelingen in een sporthal en de aanleg van een voetpad in de duinen.

De aanbevelingen zijn in de Raad besproken en worden bij de herziening van de financiële verordening ter hand genomen.

Meer informatie


VBO leden: Cebeon, Regioplan


Terug
Copyright © 2012 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin