Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Data voor aanpak huisvestingstekort arbeidsmigranten

27 mrtIntegratie en diversiteit, Wonen

Door het groeiend aantal arbeidsmigranten ontstaan de laatste jaren knelpunten bij hun huisvesting. Er is momenteel een tekort aan geschikte huisvesting, die voldoet aan de minimale eisen. Expertisecentrum Flexwonen schat (eind 2017) een tekort van 100.000 verblijfsplaatsen. Gemeenten waar dit speelt willen (beleidsmatige) oplossingen bieden en hebben daarbij inzicht nodig in het aantal arbeidsmigranten dat in hun gemeente werkt en woont. Om hier in te voorzien heeft I&O Research een praktische schattingsmethode ontwikkeld.Gemeenten hebben niet altijd goed inzicht in het aantal arbeidsmigranten dat in hun gemeente woont en werkt. Dat komt onder andere door dat lang niet alle arbeidsmigranten staan geregistreerd in de basisadministratie en veel arbeidsmigranten niet in vaste dienst zijn bij het bedrijf waar ze werken (of de baas waarvoor ze werken – zoals in de bouw). 

Eind 2017 is op verzoek van de gemeente Ede een onderzoek uitgevoerd om in beeld te brengen hoeveel arbeidsmigranten in die gemeente wonen, hoe hun woonomstandigheden zijn en waar de arbeidsmigranten werken. 


Door verschillende typen data, bronnen en methoden te combineren, heeft het onderzoek nieuwe inzichten opgeleverd. Meer informatie


VBO lid: I&O Research


Terug
Copyright © 2012 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin