Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Evaluatie pilot gezamenlijke inspectie IGZ/inspectie SZW

28 sepOuderen, Zorg & Welzijn
Het is bekend dat kwaliteit van zorg en goede werkomstandigheden voor het zorgpersoneel in de verpleegzorg sterk met elkaar verweven zijn. Deze verwevenheid weerspiegelt zich echter niet in het toezicht. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de zorg, de Inspectie SZW controleert op de arbeidsomstandigheden van de medewerkers. In een pilot onderzochten de twee inspecties of het zinvol is om gezamenlijke inspectiebezoeken te verrichten.

In totaal vonden er 20 gezamenlijke inspectiebezoeken plaats in de periode september 2016 t/m januari 2017. Regioplan is door beide inspecties gevraagd om de ervaringen van de bezochte instellingen te evalueren.

Meer informatieVBO lid: Regioplan


Terug
Copyright © 2012 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin