Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Herijking afwegingskader De Woningzoeker

15 decWonenRIGO ondersteunde bij de actualisering van de woonruimteverdeling in Zwolle en Kampen.

De corporatiewoningen in Zwolle en Kampen worden aangeboden via het woonruimteverdeelsysteem De Woningzoeker. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen een Wens, Spoed- en Bemiddelingsmodule. Enkele jaren geleden ondersteunde RIGO bij het opstellen van een afwegingskader waarmee bepaald wordt hoeveel woningen worden aangeboden via welke module. Daarin staan onder meer uitspraken over hoeveel woningen gereserveerd worden voor bijzondere doelgroepen en welk percentage wordt verloot. Op verzoek van de Stuurgroep Woonruimteverdeling heeft RIGO in 2018 geholpen bij het actualiseren van dit afwegingskader.

Meer informatie


VBO lid: RIGO


Terug
Copyright © 2019 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin