Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Interventiekaart voor Veiligheidshuis regio Utrecht

25 sepVeiligheid

Een aantrekkelijke interventietool van ruim 100 interventies

Het Veiligheidshuis in de regio Utrecht vroeg DSP begin dit jaar een interventiekaart voor de topX-aanpak te maken. Ze hadden het idee dat binnen de persoonsgerichte aanpak voor de plegers van misdrijven vaak dezelfde interventies werden ingezet. Het aanbod van interventies in de regio op het gebied van houding en motivatie, zorg, wonen, schulden en dagbesteding was niet bij alle professionals bekend en de kennis sterk verspreid. 

Resultaat is een op maat gemaakte en aantrekkelijke interventietool van ruim 100 interventies die ook prettig te gebruiken is tijdens een casusoverleg.  

In de breedte weten wat er aan interventies kan worden ingezet en stimuleren van kennisdeling is voor alle persoonsgerichte aanpakken belangrijk. Niet alleen in de aanpak van de plegers van misdrijven maar ook in de aanpak van verwarde personen en radicalisering. 

Meer informatie


VBO lid: DSP-groep


Terug
Copyright © 2012 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin