Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Monitor Onderwijshuisvesting PO-VO

22 decOnderwijsIn opdracht van het ministerie van OCW, de PO-Raad en de VO-Raad heeft Regioplan in 2017 samen met Inspectrum een monitor onderwijshuisvesting ontwikkeld en uitgevoerd. In de monitor is via enquêtes de tevredenheid van schoolleiders en bestuurders over de huisvesting gemeten. Daarnaast zijn er inspecties uitgevoerd naar de objectieve technische kwaliteit van de schoolgebouwen. Het onderzoek heeft onder andere aan het licht gebracht dat gebruikerstevredenheid en inspectiebeoordelingen niet altijd overeenkomen.

Meer informatie


VBO lid: Regioplan


Terug
Copyright © 2012 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin