Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2018

13 sepIntegratie en diversiteit, Werk & InkomenHet belang van blijvende aandacht voor (stappen naar) werk

Dit is de derde uitgave van de monitor ‘Vluchtelingen aan het Werk’, uitgevoerd door Kennisplatform Integratie & Samenleving in samenwerking met Divosa. Doel van de monitor is om via een online vragenlijst de ontwikkelingen in het gemeentelijk beleid voor de arbeidstoeleiding van statushouders in kaart te brengen. We definiëren arbeidstoeleiding als ‘alle stappen richting zo regulier mogelijk werk’. Dat kan direct betaald werk zijn, maar ook een opleiding, sollicitatietraining of een start met vrijwilligerswerk.

Kennisplatform Integratie & Samenleving is een programma van het Verwey-Jonker Instituut en Movisie dat wordt gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Meer informatie


VBO lid: Verwey-Jonker Instituut


Terug
Copyright © 2019 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin