Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Procesevaluatie pilot 'SCIL 14-17' in de jeugdstrafrechtketen

28 sepJeugd, VeiligheidIn de jeugdstrafrechtketen bestond de wens om zicht te krijgen op welke jeugdigen mogelijk kampen met LVB problematiek. Begin 2017 is daarom een pilot gedaan met de SCIL, een instrument dat is ontwikkeld en gevalideerd door het lectoraat LVB en Jeugdcriminaliteit van de Hogeschool Leiden. De pilot moest inzicht geven in de ervaringen met de screening in de praktijk en antwoord geven op de vraag in hoeverre de screening van LVB toegevoegde waarde heeft.

Regioplan heeft in opdracht van het WODC (Ministerie VenJ) de pilot geëvalueerd.

Meer informatie


VBO lid: Regioplan


Terug
Copyright © 2012 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin