Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Publiek-private samenwerking in tijden van diffuse dreiging

30 augOverheid, VeiligheidEen onderzoek naar diversiteit in werkwijzen en kansen in de Nederlandse en Vlaamse context

De Kenniswerkplaats Veiligheid en Veerkracht (een samenwerking tussen de VU en het Verwey-Jonker Instituut) onderzocht hoe de overheid samen met private actoren soft targets op de lange termijn effectief kan bewaken en beveiligen en aldus voor maatschappelijke weerbaarheid kan zorgen. De onderzoekers brachten in kaart wat hier relevante werkwijzen voor zijn. De ervaringen en percepties van de door ons geïnterviewde respondenten stonden daarbij centraal. De informatie uit dit onderzoek kan de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid ondersteunen bij afwegingen omtrent het bewaken en beveiligen van potentiële doelwitten en de aanvullende rol die private actoren daarbij kunnen spelen.

Meer informatie


VBO lid: Verwey-Jonker Instituut


Terug
Copyright © 2019 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin