Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Tussenevaluatie Wet Herziening Kinderbeschermingsmaatregelen

28 augJeugd, Veiligheid, Zorg & WelzijnDe maatregelen van kinderbescherming (ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing en gezagsbeëindiging) vormen voor de overheid het belangrijkste instrumentarium om in te kunnen grijpen als kinderen in hun lichamelijke en/of geestelijke ontwikkeling ernstig worden bedreigd of geschaad. In 2015 is de kinderbeschermingswet herzien, met als doel om een aantal geconstateerde knelpunten in de kinderbeschermingswetgeving weg te nemen. Deze herziening heeft ervoor gezorgd dat de gronden om tot een kinderbeschermingsmaatregel over te kunnen gaan ingrijpend veranderd zijn. Het doel van de wet is meer dan voorheen om aan te sluiten bij de omstandigheden waarin het kind zich bevindt, en het kind meer centraal te stellen bij het opleggen van de kinderbeschermingsmaatregelen.

Deze tussentijdse evaluatie geeft inzicht in hoe de uitvoering van de kinderbeschermingswetgeving verloopt.

Meer informatie


VBO lid: Verwey-Jonker Instituut


Terug
Copyright © 2019 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin