Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Woningmarktverkenning

25 aprWerk & Inkomen, Wonen

RIGO heeft een verkenning uitgevoerd in het werkgebied van Wooncompagnie naar de verwachte ontwikkeling van vier voor beleid relevante inkomensgroepen en naar de woningbehoefte.

In 2011 heeft RIGO voor woningcorporatie Wooncompagnie het rapport Woningmarkt-verkenning regio’s Noord-Holland opgesteld. Vijf jaar later had Wooncompagnie behoefte aan een update. Wooncompagnie wilde graag inzicht in de huidige stand van zaken op de woningmarkt en de toekomstige behoefte aan nieuwbouw en herstructurering van de woningvoorraad in haar werkgebied. Centraal stond de omvang en ontwikkeling van verschillende inkomensgroepen, waaronder de primaire doelgroep en huishoudens met een inkomen tot € 34.911 (prijspeil 2015). 

Meer informatie


VBO lid: RIGO


Terug
Copyright © 2012 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin