Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

VBO publicaties

Brochures en boeken VBO


Privacygedragscode

In 2010 hebben de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO), de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO) en de Marktonderzoeksassociatie (MOA) de Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek uit 2004 herzien in het licht van nieuwe (nationale en Europese) wet- en regelgeving. De Gedragscode is een code voor het verwerken van persoonsgegevens voor onderzoek en statistiek. Bij besluit van 21 juni 2010 heeft het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) een goedkeurende verklaring afgegeven voor de Gedragscode. Deze verklaring is gepubliceerd in de Staatscourant van 24 juni 2010 en heeft een geldigheidsduur van vijf jaar. Op dit moment wordt de privacycode weer herzien in het licht van nieuwe wet- en regelgeving. Tot het moment waarop het CBP een goedkeurende verklaring afgeeft voor deze herziene code geldt – via het verenigingsrecht – voor de VBO-leden de code van 21 juni 2010.

Privacygedragscode VBO VSO en MOA 

Brancheverkenning VBO

Na de brancheverkenningen van 2007 en 2011 heeft de VBO in najaar 2016 voor de derde keer een brancheverkenning uitgevoerd. Hierin heeft zij opdrachtgevers van de VBO-leden gevraagd naar hun opinie over de kwaliteit van het werk van de leden. In de brancheverkenning van 2016 komen twee overkoepelende factoren naar voren die de grootste invloed hebben op het rapportcijfer: de wijze waarop het bureau met de opdrachtgever omgaat en de reputatie van het bureau. De brancheverkenningen hebben ten doel meer inzicht te verkrijgen in de marktpositie van de branche en de wijze waarop bureaus door opdrachtgevers worden beoordeeld en geselecteerd.

De bevindingen van de verkenningen zijn verwerkt in onderstaande uitgaven Brancheverkenning Beleidsonderzoek.

Brancheverkenning Beleidsonderzoek - Meting 2016

Brancheverkenning Beleidsonderzoek - Meting 2011
Brancheverkenning Beleidsonderzoek - Meting 2007

Copyright © 2012 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin