Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Onderzoeken

In Noord-Holland Noord staat men klaar voor elkaar

01 jul 2019Leefbaarheid, Participatie, Sociaal beleidDit blijkt uit onderzoek van I&O Research naar hulp, ondersteuning en zorg van inwoners uit het werkgebied van zorgorganisatie Omring onder 3.427 inwoners van dit gebied. Lees verder » VBO lid: I&O Research
 

Op naar een toegankelijke woningvoorraad

27 jun 2019Leefbaarheid, Participatie, Ruimtelijke Ordening, Sociaal beleid, WonenOnderzocht is welke knelpunten bij toegankelijkheid van woningen en gebouwen in de praktijk vaak voorkomen en hoe deze knelpunten te verhelpen of te voorkomen zijn. Lees verder » VBO lid: RIGO
 

De staat van professioneel jongerenwerk in Nederland

18 jun 2019Gemeentebeleid, Jeugd, Participatie, Sociaal beleidDoel van dit onderzoek is inzicht te geven hoe op dit moment in Nederlandse gemeenten vorm wordt gegeven aan het jongerenwerk. Lees verder » VBO lid: Verwey-Jonker Instituut
 

Groen Verbindt zorg en de buurt

24 mei 2019Leefbaarheid, Participatie, Sociaal beleid, WonenHet Verwey-Jonker Instituut evalueerde het programma Groen Verbindt van het Oranje Fonds tussen 2015 en 2018. Lees verder » VBO lid: Verwey-Jonker Instituut
 

Gemengd wonen met statushouders

30 apr 2019Integratie en diversiteit, Participatie, Sociaal beleid, WonenMet dit verkennend onderzoek hebben we geprobeerd inzicht te verkrijgen in wat gemengde woonprojecten, waarbij statushouders en reguliere huurders samenleven in een wooncomplex, kunnen bijdragen aan de integratie en participatie van statushouders. Lees verder » VBO lid: Verwey-Jonker Instituut
 

Samenwerking tussen lokale migrantenorganisaties en formele instellingen

12 apr 2019Integratie en diversiteit, Leefbaarheid, Overheid, Participatie, Sociaal beleidKIS onderzocht hoe samenwerkingsverbanden tussen vluchtelingen- en migrantenzelforganisaties en lokale instellingen duurzaam bijdragen aan het verbeteren van de positie van maatschappelijk kwetsbare burgers met een migratieachtergrond. Lees verder » VBO lid: Verwey-Jonker Instituut
 

Nieuw onderzoekscahier arbeidsparticipatie jongeren met een beperking

10 apr 2019Jeugd, Participatie, Werk & InkomenSinds 10 april 2019 is er een nieuw digitaal onderzoekscahier Lees verder » VBO leden: Panteia, Regioplan, Verwey-Jonker Instituut
 

Een leven lang ontwikkelen

10 apr 2019Onderwijs, Participatie, Werk & InkomenDe Tweede Kamer heeft Panteia gevraagd om in kaart te brengen wat de belemmeringen zijn bij burgers om zich te blijven ontwikkelen en om oplossingen aan te dragen. Het bureau heeft daarvoor onderzoek gedaan in verschillende doelgroepen: lager en middelbaar opgeleiden, flexkrachten en alleenstaande moeders. Lees verder » VBO lid: Panteia
 

Communicatie tussen gemeente en laagtaalvaardige burgers met een migratieachtergrond

10 apr 2019Integratie en diversiteit, Overheid, Participatie, Sociaal beleidIn dit onderzoek worden werkzame elementen voor een effectieve communicatie tussen instanties en laagtaalvaardige inwoners met een migratieachtergrond beschreven. Lees verder » VBO lid: Verwey-Jonker Instituut
 

Voorzieningen in Zuid-Holland goed bereikbaar

09 apr 2019Infrastructuur, Leefbaarheid, Participatie, Ruimtelijke OrdeningIn opdracht van de provincie Zuid-Holland heeft Panteia de bereikbaarheid van voorzieningen voor verschillende doelgroepen onderzocht om inzicht te krijgen in de vervoersarmoede in de provincie. Lees verder » VBO lid: Panteia
 
     Pagina 1 van 8     Laatste


Terug
Copyright © 2019 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin