Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Onderzoeken

Tussenrapport B1-Route: van A2 naar B1

14 jul 2020Integratie en diversiteit, OnderwijsVanaf juli 2021 wordt een nieuw inburgeringsstelsel van kracht. In dit nieuwe stelsel gaat het ambitieniveau voor het te behalen Nederlandse taalniveau omhoog: van A2 naar B1. Lees verder » VBO lid: Sardes
 

Weinig steun voor protesten tegen coronamaatregelen

09 jul 2020CoronaProtesten tegen beperkende maatregelen zoals het houden van 1,5 meter afstand, kunnen op weinig steun van Nederlanders rekenen. Lees verder » VBO lid: I&O Research
 

Dossier Herijking Gemeentefonds

30 jun 2020Financieel, OverheidHet ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties laat onderzoeken hoe de verdeling van het gemeentefonds het beste kan worden herijkt. Lees verder » VBO leden: Cebeon, Regioplan
 

Kiezen voor technisch vmbo

30 jun 2020OnderwijsDe rol van ouders en hun beeld van techniek Lees verder » VBO lid: SEOR
 

Literatuurstudie Sociale Cohesie

20 jun 2020Sociaal beleidTen behoeve van de ontwikkeling van de maatschappelijke impactanalyse (MIA) Lees verder » VBO lid: Verwey-Jonker Instituut
 

Dossier Partnergeweld

18 jun 2020VeiligheidDe aanpak van huiselijk geweld kan niet zonder een goed inzicht van hoe geweld tussen (ex-)partners werkt. Dit dossier helpt daarbij. Lees verder » VBO lid: Verwey-Jonker Instituut
 

Inkomensalternatieven zelfstandigen zonder personeel

12 jun 2020Werk & InkomenOnderzoek van Panteia in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Lees verder » VBO lid: Panteia
 

Harde coronaklappen voor goederenvervoervolumes

12 jun 2020Corona, Mobiliteit en transportOnderzoek van Panteia uitgevoerd in opdracht van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) Lees verder » VBO lid: Panteia
 

Nieuw instrument helpt om woonoverlast tegen te gaan

10 jun 2020WonenEvaluatie in opdracht van het Ministerie BZK en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Lees verder » VBO lid: Regioplan
 

Ontwikkeling jongvolwassenen en het adolescentenstrafrecht

10 jun 2020Jeugd, Wet- en regelgevingHet begrip ‘onvoltooide ontwikkeling’ in de toepassing van het adolescentenstrafrecht Lees verder » VBO lid: DSP-groep
 
     Pagina 1 van 7     Laatste


Terug
Copyright © 2019 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin