Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Onderzoeken

Playing for Success: Resultaten sociaal-emotionele ontwikkeling

30 sep 2019Onderwijs, ParticipatieOberon voert al een aantal jaren een onderzoek uit in opdracht van Playing for Success, waarin de voortgang en tevredenheid wordt gemeten onder deelnemers, docenten en ouders. Lees verder » VBO lid: Oberon
 

Aanvullend en particulier onderwijs

30 aug 2019OnderwijsIn navolging van het rapport 'Licht op schaduwonderwijs' heeft Oberon in samenwerking met SEO een uitgebreide vervolgmeting uitgevoerd. Lees verder » VBO lid: Oberon
 

Werkdruk bij Rotterdamse leerkrachten en intern begeleiders in het primair onderwijs

03 aug 2019Oberon deed in opdracht van de gemeente Rotterdam en het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam een onderzoek naar knelpunten rond passend onderwijs en de aansluiting met jeugdhulp. Lees verder » VBO lid: Oberon
 

De Canon van Nederland

15 apr 2019Cultuur, OnderwijsOnderzoeksbureau Oberon heeft onderzoek uitgevoerd in opdracht van Stichting entoen.nu en het ministerie van OCW naar de stand van zaken rond de Canon van Nederland. Lees verder » VBO lid: Oberon
 

samenwerking tussen basisscholen en kinderopvang 2019

30 mrt 2019OnderwijsOberon heeft (na een eerste meting in 2016) opnieuw landelijk onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen basisscholen en kinderopvang, met specifieke aandacht voor de ontwikkeling van kindcentra. Lees verder » VBO lid: Oberon
 

Onderwijskansen in Utrecht

15 feb 2019OnderwijsMet behulp van subsidie van de gemeente Utrecht bracht Oberon in samenwerking met de universiteit Utrecht en onderzoeksbureau SEO de verschillen in onderwijskansen in beeld. Lees verder » VBO lid: Oberon
 

Topsporttalentscholen vo

30 jan 2019OnderwijsIn opdracht van het Ministerie van OCW heeft Oberon de evaluatie van de beleidsregel verstrekking licentie Topsporttalentschool vo uitgevoerd. Lees verder » VBO lid: Oberon
 

Inspectie passend onderwijs

18 jan 2019OnderwijsOberon heeft (samen met het Kohnstamm Instituut) het kwalitatieve onderzoek over Passend onderwijs uitgevoerd dat de Inspectie heeft gebruikt voor het hoofdstuk ‘Kwetsbare leerlingen en studenten’. Lees verder » VBO lid: Oberon
 

Uitbreiding van het aantal scholen dat mag afwijken van wet- en regelgeving

31 jan 2018OnderwijsOnderzoek door Kohnstamm Instituut en Oberon in opdracht van ministerie van OCW Lees verder » VBO leden: Kohnstamm Instituut, Oberon
 

Veldconsultatie: Instemmingsrecht op hoofdlijnen meerjarig financieel beleid

29 jan 2018Financieel, Onderwijs, Sociaal beleidOnderzoek door Panteia en Oberon in opdracht van ministerie OCW Lees verder » VBO leden: Oberon, Panteia
 
     Pagina 1 van 4     Laatste


Terug
Copyright © 2019 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin