Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Onderzoeken

Flexibilisering en gepersonaliseerd leren

15 dec 2015OnderwijsDe Onderwijsraad heeft Oberon en het Kohnstamm Instituut gevraagd een aantal verkennende studies te verrichten. Lees verder » VBO leden: Kohnstamm Instituut, Oberon
 

Website Evaluatie Passend Onderwijs gelanceerd

15 dec 2015OnderwijsHet meerjarige evaluatieprogramma passend onderwijs is nu te volgen via de website evaluatiepassendonderwijs.nl. Lees verder » VBO lid: Kohnstamm Instituut
 

Bureaucratie binnen passend onderwijs: scholen en ouders ervaren nog weinig verandering

15 dec 2015OnderwijsHet terugdringen van onnodige bureaucratie is één van de doelstellingen van passend onderwijs. Lees verder » VBO lid: Kohnstamm Instituut
 

Arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren vanuit speciaal en regulier onderwijs

11 dec 2015Jeugd, Onderwijs, Werk & InkomenIn de tweede helft van 2015 heeft Regioplan met subsidie van UWV de arbeidstoeleiding van kwetsbare jongeren vanuit het regulier en speciaal onderwijs onderzocht. Lees verder » VBO lid: Regioplan
 

Studyflow: een online en adaptieve rekenmodule voor voortgezet onderwijs

12 nov 2015OnderwijsEen onderzoek naar de gemeten en ervaren opbrengsten onder docenten en leerlingen Lees verder » VBO lid: Verwey-Jonker Instituut
 

Samenwerking in het voorgezet onderwijs

30 okt 2015OnderwijsRegioplan inventariseerde voor de VO-raad de verschillende soorten samenwerkingen (tussen scholen en met relevante partners in de omgeving) waarin scholen en besturen in het voortgezet onderwijs participeren. Lees verder » VBO lid: Regioplan
 

Onderwijs Werkt! 2015

30 okt 2015Onderwijs, Werk & InkomenOnderwijs Werkt! is in 2015 in opdracht van het ministerie van OCW voor het vierde opeenvolgende jaar uitgezet. Lees verder » VBO lid: Regioplan
 

Een kloof van alle tijden

02 okt 2015Onderwijs, Werk & InkomenVerschillen in lager en hoger opgeleiden in werk, cultuur en politiek Lees verder » VBO lid: Kohnstamm Instituut
 

Passende competenties voor passend onderwijs

01 okt 2015OnderwijsHoe kunnen leerkrachten qua competenties optimaal worden voorbereid op passend onderwijs? Lees verder » VBO lid: Kohnstamm Instituut
 

Effectieve schuldpreventie voor jongeren

30 sep 2015Financieel, Jeugd, OnderwijsRegioplan en het lectoraal Schulden en Incasso van de hogeschool Utrecht hebben impactonderzoek gedaan naar drie interventies voor het voorkomen van schulden. Lees verder » VBO lid: Regioplan
 
     Pagina 1 van 6     Laatste


Terug
Copyright © 2019 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin