Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Onderzoeken

Monitor Onderwijshuisvesting PO-VO

22 dec 2017OnderwijsIn opdracht van het ministerie van OCW, de PO-Raad en de VO-Raad heeft Regioplan in 2017 samen met Inspectrum een monitor onderwijshuisvesting ontwikkeld en uitgevoerd. Lees verder » VBO lid: Regioplan
 

De kosten van zij-instroom in het onderwijs

22 dec 2017Onderwijs, Werk & InkomenRegioplan bracht in opdracht van OCW de kosten van de trajecten voor scholen/schoolbesturen in het po, vo en mbo in kaart. Lees verder » VBO lid: Regioplan
 

Creativiteit en kritisch denken in lessen bevorderen, hoe doe je dat?

22 dec 2017OnderwijsDeze rapportage bevat de eerste resultaten van de OECD-studie Assessing progression in creative and critical thinking skills in education. Lees verder » VBO lid: Kohnstamm Instituut
 

Goed overleg in de driehoek ouders-school-jeugdhulp is wenselijk

22 dec 2017Jeugd, Onderwijs, Zorg & WelzijnInterview door het blad Balans met Margriet Heim (Kohnstamm Instituut) over de lange termijn evaluatie Passend Onderwijs Lees verder » VBO lid: Kohnstamm Instituut
 

Achtergronden van beperkt gebruik van de brug-WW

22 dec 2017Onderwijs, Werk & InkomenPanteia onderzocht dit in opdracht van het ministerie van SZW. Lees verder » VBO lid: Panteia
 

Doorgaande lijn tussen voor- en vroegschoolse educatie laat te wensen over

11 dec 2017Jeugd, OnderwijsPre-COOL cohortonderzoek in opdracht van NWO en het ministerie van OCW. Lees verder » VBO lid: Kohnstamm Instituut
 

Groei van speciaal basisonderwijs en cluster 4 in de Kop van Noord-Holland heeft meerdere oorzaken

11 dec 2017Jeugd, OnderwijsOnderzoek in opdracht van het samenwerkingsverband Kop van Noord Holland Lees verder » VBO lid: Kohnstamm Instituut
 

Wat weten we over de invloed van negatieve leerervaringen op laaggeletterdheid?

11 dec 2017OnderwijsOm de kennisbasis over dit onderwerp te versterken heeft het Kohnstamm Instituut in opdracht van NRO een literatuurstudie uitgevoerd. Lees verder » VBO lid: Kohnstamm Instituut
 

Opting out lwoo

11 dec 2017OnderwijsIn deze interactieve doorklik-pdf vindt u snel de belangrijkste informatie over de verschillende varianten van opting out. Lees verder » VBO leden: Kohnstamm Instituut, Oberon
 

Koester de vakvaardigheid

11 dec 2017Onderwijs, Publicaties en interviewsBreed of specialistisch: relevantie van het vakmanschap in het MBO. Lees verder » VBO lid: Kohnstamm Instituut
 
     Pagina 1 van 5     Laatste


Terug
Copyright © 2019 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin