Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Onderzoeken

Handreiking stimuleert samenwerking met vrijwilligers rond jeugd en gezin

27 nov 2012Jeugd, Zorg & WelzijnDe handreiking Pedagogische civil society voor beginners is gemaakt voor alle professionals die meer of beter met vrijwilligers, buurtbewoners en ouders willen samenwerken voor een positief opvoed- en opgroeiklimaat. Vrijwilligers, individueel of georganiseerd, zijn onmisbaar bij het opvoeden en opvoeden. De wijsheid 'It takes a village to raise a child' is nog steeds actueel. Maar het beter benutten van de bijdrage van burgers is voor professionals vaak een grote stap. Lees verder » VBO lid: Verwey-Jonker Instituut
 

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

14 nov 2012JeugdEen keuring van onderop, dat is de kern van de methodiek PAja!. Een team van cliënten werkt zelf aan de beoordeling van voorzieningen en begeleidingsvormen. Lees verder » VBO lid: Verwey-Jonker Instituut
 

Evaluatie Programma Kansen Voor Jongeren

24 okt 2012JeugdHet door het Oranjefonds gewenste onderzoek heeft een tweeledig doel: enerzijds de voortgang monitoren van het programma Kansen Voor Jongeren en anderzijds inzicht krijgen in de resultaten van dit programma, zowel op het niveau van het programma als geheel, als op het niveau van de 20 deelnemende initiatieven met hun verschillende methodieken op dit werkterrein. Lees verder » VBO lid: Kohnstamm Instituut
 

Pilot Gemeentebrede Dagarrangementen

24 okt 2012Jeugd, Zorg & WelzijnHet doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de inhoudelijke ontwikkeling van de dagarrangementen, de tevredenheid van de ouders en het personeel over de dagarrangementen en de mogelijkheden van het combineren van arbeid en zorg, met het oog op mogelijke opschaling van sluitende dagarrangementen binnen Nederland. Er zullen twee tussenrapportages en een eindrapportage worden opgeleverd. Lees verder » VBO lid: Kohnstamm Instituut
 

Divers gestuurd

15 okt 2012Integratie en diversiteit, JeugdHet Verwey-Jonker Instituut onderzocht hoe er in de (preventieve) zorg voor jeugd structurele aandacht voor diversiteit kan komen. Ondanks de decennialange inspanningen voor interculturalisering worden migrantengezinnen nog steeds minder goed bereikt en bediend dan andere gezinnen. Lees verder » VBO lid: Verwey-Jonker Instituut
 

Communities that Care in Nederlandse steden

10 okt 2012JeugdResultaten van een vierjarig experimenteel onderzoek. Communities that Care is een preventieve aanpak om probleemgedrag (risicogedrag) van jongeren (adolescenten) op stedelijk en wijkniveau aan te pakken. De systematiek komt uit de Verenigde Staten en wordt al langere tijd toegepast in verschillende Nederlandse steden. Lees verder » VBO lid: Verwey-Jonker Instituut
 

Pedagogische kwaliteit BSO in Nederland

01 okt 2012JeugdPedagogische kwaliteit houdt in dat kinderen zich veilig en prettig voelen in de opvang, en dat ze zich kunnen ontwikkelen als persoon en in de omgang met elkaar en de pedagogisch medewerkers. Wat is daarvoor nodig? Lees verder » VBO lid: Kohnstamm Instituut
 

Ouderschap versterken

28 aug 2012Integratie en diversiteit, JeugdLiteratuurstudie over opvoeding in migrantengezinnen en de relatie met preventieve voorzieningen. Op verzoek van de directie Integratie en Samenleving (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) bracht het Verwey-Jonker Instituut de kennis over opvoeding in migrantengezinnen en over ouderbetrokkenheid bij de (voor)school, het CJG en justitiële instellingen samen. Lees verder » VBO lid: Verwey-Jonker Instituut
 

Artikel in Tijdschrift Jeugdbeleid

12 jul 2012Jeugd, Werk & InkomenIn het Tijdschrift Jeugdbeleid verscheen een artikel van Panteia/Research voor Beleid over de factoren die van invloed zijn op de kansen van kinderen met een (lichte) beperking op latere arbeidsparticipatie, en de aanknopingspunten die deze opleveren voor de organisatie van de ondersteuning aan deze kinderen op lokaal niveau. Lees verder » VBO lid: Panteia
 

Kinderen in Tel Databoek 2012

28 jun 2012Jeugd, Publicaties en interviews, Zorg & WelzijnKinderen in Tel bundelt de gegevens op gemeentelijk en provinciaal niveau over het welzijn van kinderen en jongeren in Nederland. Deze vergelijkende informatie is in februari 2006 voor het eerst uitgekomen. Lees verder » VBO lid: Verwey-Jonker Instituut
 
     Pagina 1 van 3     Laatste


Terug
Copyright © 2019 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin