Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Onderzoeken

Maatschappelijk rendement Playing for Success

21 dec 2014Jeugd, Onderwijs, Sociaal beleidHet Verwey-Jonker Instituut verrichtte samen met Ecorys een rendementsanalyse naar Playing for Succes, het naschoolse programma voor jeugdigen tussen de 9 en 14 jaar. Lees verder » VBO lid: Verwey-Jonker Instituut
 

Proeftuinen Om het Kind

01 dec 2014Gemeentebeleid, JeugdEen kwalitatieve verkenning Lees verder » VBO lid: Verwey-Jonker Instituut
 

De feitelijke en gepercipieerde regeldruk in de kinderopvang

01 dec 2014Jeugd, Sociaal beleidIn opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzocht Panteia de regeldruk in de kinderopvang. Lees verder » VBO lid: Panteia
 

Verdeelsystematiek middelen Jeugdhulp

27 nov 2014Financieel, Gemeentebeleid, JeugdCebeon heeft, in samenwerking met het Sociaal en Cultureel Planbureau, de historische kosten per gemeente in beeld gebracht en een objectief verdeelmodel ontwikkeld. Lees verder » VBO lid: Cebeon
 

Pilot jeugd- en gezinscoaches Kop van Noord-Holland

19 nov 2014Jeugd, Zorg & WelzijnEen financiële analyse Lees verder » VBO lid: Verwey-Jonker Instituut
 

Handreiking pgb in de Wmo en de Jeugdwet

27 okt 2014Jeugd, Sociaal beleidDe ‘handreiking pgb in de Wmo en de Jeugdwet’ geeft inzicht in de wettelijke kaders en in de beleidsruimte die gemeenten hebben bij de vormgeving van hun pgb-beleid. Lees verder » VBO lid: Panteia
 

Van vraag naar verbetering

15 okt 2014Jeugd, ParticipatiePAja! Utrecht: jongeren keuren de opvang Lees verder » VBO lid: Verwey-Jonker Instituut
 

Meer zicht op arbeidsmarkteffecten stelselwijzigingen AWBZ en jeugdzorg

15 okt 2014Jeugd, Werk & Inkomen, Zorg & WelzijnDoor aanvullende budgetten vanuit het Rijk zal de werkgelegenheidsafname in langdurige zorg en jeugdzorg kleiner zijn dan vorig jaar voorzien. Lees verder » VBO leden: Etil, Panteia, SEOR
 

De opstart van Het Peutercollege

25 jul 2014Jeugd, OnderwijsHet Verwey-Jonker Instituut heeft de opstart van Het Peutercollege gevolgd en het opstartproces geëvalueerd. Dit rapport is de eerste tussenevaluatie. Lees verder » VBO lid: Verwey-Jonker Instituut
 

Jeugdbeleid in transformatie

01 jul 2014Gemeentebeleid, JeugdHoe benut je de kracht en energie van jongeren bij het vormgeven van het nieuwe beleid? Lees verder » VBO lid: Verwey-Jonker Instituut
 
     Pagina 1 van 2     Laatste


Terug
Copyright © 2019 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin