Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Onderzoeken

Detachering: Wmo-beleid in Lansingerland

17 dec 2012Zorg & WelzijnRegioplan detacheerde onderzoekers bij de Rekenkamer Rotterdam voor een onderzoek naar het Wmo-beleid in de gemeente Lansingerland. Lees verder » VBO lid: Regioplan
 

Handreiking stimuleert samenwerking met vrijwilligers rond jeugd en gezin

27 nov 2012Jeugd, Zorg & WelzijnDe handreiking Pedagogische civil society voor beginners is gemaakt voor alle professionals die meer of beter met vrijwilligers, buurtbewoners en ouders willen samenwerken voor een positief opvoed- en opgroeiklimaat. Vrijwilligers, individueel of georganiseerd, zijn onmisbaar bij het opvoeden en opvoeden. De wijsheid 'It takes a village to raise a child' is nog steeds actueel. Maar het beter benutten van de bijdrage van burgers is voor professionals vaak een grote stap. Lees verder » VBO lid: Verwey-Jonker Instituut
 

Ingrijpen bij ouderenmishandeling: huisverbod en crisisopvang

13 nov 2012Zorg & WelzijnRegioplan schreef een artikel over dit onderwerp in het tijdschrift Zorg+Welzijn. Lees verder » VBO lid: Regioplan
 

COOL Speciaal

10 nov 2012Onderwijs, Zorg & WelzijnVoor het eerst zijn in een redelijk grootschalig onderzoek vergelijkingen gemaakt tussen leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs en leerlingen in het regulier basisonderwijs die daar extra zorg krijgen, zoals rugzakleerlingen. De resultaten laten zien dat voor vrijwel elk type probleem dat leerlingen kunnen hebben het regulier basisonderwijs te maken heeft met lichtere en minder complexe problemen dan de speciale scholen . Lees verder » VBO lid: Kohnstamm Instituut
 

Evaluatie coördinatie van zorg Almere

05 nov 2012Zorg & WelzijnOm de zorg aan kinderen en gezinnen binnen de gemeente Almere te verbeteren, is drie jaar geleden de coördinatie van zorg gestart. Regioplan heeft dit voor de gemeente geëvalueerd. Lees verder » VBO lid: Regioplan
 

Eerste evaluatie Nationaal Programma Ouderenzorg

05 nov 2012Zorg & WelzijnRegioplan heeft als onafhankelijk onderzoeksbureau de eerste evaluatie van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) uitgevoerd. Lees verder » VBO lid: Regioplan
 

Pilot Gemeentebrede Dagarrangementen

24 okt 2012Jeugd, Zorg & WelzijnHet doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de inhoudelijke ontwikkeling van de dagarrangementen, de tevredenheid van de ouders en het personeel over de dagarrangementen en de mogelijkheden van het combineren van arbeid en zorg, met het oog op mogelijke opschaling van sluitende dagarrangementen binnen Nederland. Er zullen twee tussenrapportages en een eindrapportage worden opgeleverd. Lees verder » VBO lid: Kohnstamm Instituut
 

Preventieve gezondheidszorg voor ouderen

09 okt 2012Zorg & WelzijnDe taken van gemeenten op het terrein van de publieke gezondheid zijn vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg). In 2010 is aan deze wet artikel 5a toegevoegd, waarin specifieke aandacht wordt gevraagd voor de preventieve gezondheidszorg voor ouderen. Research voor Beleid inventariseert bij gemeenten hoe zij de implementatie van dit artikel hebben opgepakt. Lees verder » VBO lid: Panteia
 

Leven in gedwongen isolement

06 sep 2012Zorg & WelzijnEen verkennend onderzoek naar verborgen vrouwen in Amsterdam. Dit rapport bevat de resultaten van een verkennend onderzoek naar het tot nog toe onderbelichte fenomeen verborgen vrouwen: vrouwen die door de partner en/of (schoon)familie worden gedwongen om geïsoleerd van anderen te leven. Lees verder » VBO lid: Verwey-Jonker Instituut
 

Cultureel competente beroepsuitoefening door arbeidsdeskundigen

23 aug 2012Integratie en diversiteit, Zorg & WelzijnIn opdracht van het AKC heeft Regioplan gekeken naar de competenties die arbeidsdeskundigen nodig hebben voor het omgaan met culturele diversiteit. In het onderzoek onderscheidden we vier interculturele basiscompetenties opgesplitst in kennis, houding en vaardigheden. Lees verder » VBO lid: Regioplan
 
     Pagina 1 van 4     Laatste


Terug
Copyright © 2019 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin