Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Onderzoeken

Handreiking toezicht Wmo

18 dec 2014Gemeentebeleid, Sociaal beleid, Zorg & WelzijnDeze notitie levert gemeenten een aantal praktische suggesties aan om het toezicht op voorzieningen voor de uitvoering binnen de Wmo vorm en inhoud te geven. Lees verder » VBO lid: Verwey-Jonker Instituut
 

Proeftuinen Om het Kind

01 dec 2014Gemeentebeleid, JeugdEen kwalitatieve verkenning Lees verder » VBO lid: Verwey-Jonker Instituut
 

Verdeelsystematiek middelen Jeugdhulp

27 nov 2014Financieel, Gemeentebeleid, JeugdCebeon heeft, in samenwerking met het Sociaal en Cultureel Planbureau, de historische kosten per gemeente in beeld gebracht en een objectief verdeelmodel ontwikkeld. Lees verder » VBO lid: Cebeon
 

Gewoon, dichtbij - VNG jaarbericht 2014

20 nov 2014Gemeentebeleid, Sociaal beleidGedeelde verantwoordelijkheid voor lokale kwaliteiten Lees verder » VBO lid: Verwey-Jonker Instituut
 

Gemeenten goed op weg met implementatie van de Wet OKE

09 okt 2014Gemeentebeleid, OnderwijsBinnen het ProBO-programma Onderwijsachterstanden 2013-2014 is een beleidsreconstructie uitgevoerd en is de implementatie van de wet OKE in twaalf gemeenten onderzocht. Lees verder » VBO lid: Kohnstamm Instituut
 

Doeltreffend werken aan sportparticipatie

17 jul 2014Gemeentebeleid, Sociaal beleidUitgebreide samenvatting van de tussenevaluatie van het Uitvoeringsplan Sport Rotterdam 2011-2014 Lees verder » VBO lid: Verwey-Jonker Instituut
 

Grip op grote projecten

03 jul 2014Bestuur, Gemeentebeleid, Ruimtelijke OrdeningIn opdracht van de Rekenkamercommissie van de gemeente Ermelo heeft RIGO twee grote ruimtelijke projecten in de gemeente onderzocht. Lees verder » VBO lid: RIGO
 

Jeugdbeleid in transformatie

01 jul 2014Gemeentebeleid, JeugdHoe benut je de kracht en energie van jongeren bij het vormgeven van het nieuwe beleid? Lees verder » VBO lid: Verwey-Jonker Instituut
 

Succesvolle gemeentelijke schuldenaanpak: drie inspirerende voorbeelden

24 jun 2014Financieel, GemeentebeleidIn opdracht van de staatssecretaris van Sociale Zaken heeft Panteia businesscases opgesteld van drie succesvolle en innovatieve aanpakken van preventie en vroegsignalering van schulden. Lees verder » VBO lid: Panteia
 

Vakkundig vervolg: vervolgmeting vakmanschap gemeentelijke re-integratie

12 jun 2014Gemeentebeleid, Werk & InkomenRegioplan heeft in 2012 en 2014 in opdracht van het ministerie van SZW onderzoek gedaan naar de stand van zaken omtrent vakmanschap in de gemeentelijke re-integratiesector. Lees verder » VBO lid: Regioplan
 
     Pagina 1 van 2     Laatste


Terug
Copyright © 2019 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin