Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Onderzoeken

Migration, Destitution and Homelessness

20 nov 2012Integratie en diversiteitIn opdracht van de Europese Commissie doet Regioplan in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar dak- en thuisloosheid onder migranten in Europa. Lees verder » VBO lid: Regioplan
 

Divers gestuurd

15 okt 2012Integratie en diversiteit, JeugdHet Verwey-Jonker Instituut onderzocht hoe er in de (preventieve) zorg voor jeugd structurele aandacht voor diversiteit kan komen. Ondanks de decennialange inspanningen voor interculturalisering worden migrantengezinnen nog steeds minder goed bereikt en bediend dan andere gezinnen. Lees verder » VBO lid: Verwey-Jonker Instituut
 

Ouderschap versterken

28 aug 2012Integratie en diversiteit, JeugdLiteratuurstudie over opvoeding in migrantengezinnen en de relatie met preventieve voorzieningen. Op verzoek van de directie Integratie en Samenleving (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) bracht het Verwey-Jonker Instituut de kennis over opvoeding in migrantengezinnen en over ouderbetrokkenheid bij de (voor)school, het CJG en justitiële instellingen samen. Lees verder » VBO lid: Verwey-Jonker Instituut
 

Cultureel competente beroepsuitoefening door arbeidsdeskundigen

23 aug 2012Integratie en diversiteit, Zorg & WelzijnIn opdracht van het AKC heeft Regioplan gekeken naar de competenties die arbeidsdeskundigen nodig hebben voor het omgaan met culturele diversiteit. In het onderzoek onderscheidden we vier interculturele basiscompetenties opgesplitst in kennis, houding en vaardigheden. Lees verder » VBO lid: Regioplan
 

Migratie en Ontwikkeling

11 jul 2012Integratie en diversiteit, OntwikkelingssamenwerkingIn opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Panteia/Research voor Beleid het Nederlandse Migratie en Ontwikkeling, beschreven in de beleidsnotitie ‘Internationale Migratie en Ontwikkeling 2008’, geëvalueerd. Lees verder » VBO lid: Panteia
 

De kansen van zzp-schap

02 jul 2012Integratie en diversiteit, Werk & InkomenStichting Instituut Gak heeft aan Regioplan gevraagd te onderzoeken in hoeverre en onder welke voorwaarden zzp-schap voor leden van doelgroepen met afstand tot de arbeidsmarkt een kans kan bieden op arbeidsparticipatie. Lees verder » VBO lid: Regioplan
 

Het bereik van allochtone kinderen met VVE

01 jul 2012Integratie en diversiteit, OnderwijsGemeenten weten risicogezinnen goed te bereiken met voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Zelf hebben zij echter over het algemeen weinig zicht op het bereik van VVE. De meeste gemeenten weten niet welke groepen kinderen met de VVE-programma’s worden bereikt en welke niet en brengen ook de redenen voor niet-bereik niet systematisch in kaart. Lees verder » VBO lid: Kohnstamm Instituut
 

Behoefteonderzoek uitgenodigde vluchtelingen

18 jun 2012Integratie en diversiteit, OntwikkelingssamenwerkingVluchtelingenWerk Nederland heeft Regioplan gevraagd te onderzoeken hoe de vluchtelingen de opvang en de begeleiding ervaren. Lees verder » VBO lid: Regioplan
 

Diversiteit in de praktijk

29 mei 2012Integratie en diversiteit, Sociaal beleidDiversiteit in de praktijk bevat de uitkomsten van onderzoek onder Amsterdamse ouders van diverse herkomst die deelnamen aan Triple P tieners. Ze zijn enthousiast, maar noemen ook verbeterpunten voor de praktijk. Het artikel laat zien hoe migrantenouders iets aan dit aanbod kunnen hebben en wat zij ervan vinden. Het biedt ook steun aan degenen die werken met ouders van diverse herkomst. Lees verder » VBO lid: Verwey-Jonker Instituut
 

Triple P voor niet-westerse ouders

29 mei 2012Integratie en diversiteit, Sociaal beleidTriple P voor niet-westerse ouders is een literatuurreview over Triple P en etnische diversiteit. Daarin kunt u lezen wat er internationaal en nationaal bekend is over de werking van Triple P voor niet-westerse ouders. Daarover leven in de praktijk veel vragen. Wetenschappelijk onderzoek is in het artikel voor u samengevat en naar een leesbare vorm vertaald. Wat er bekend is, stemt tot optimisme. Wel is de bewijslast voor de werking van Triple P voor niet-westerse ouders nog beperkt. Lees verder » VBO lid: Verwey-Jonker Instituut
 
     Pagina 1 van 2     Laatste


Terug
Copyright © 2019 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin