Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Onderzoeken

Dutch Sopemi report 2014. Migration statistics and migration policies in the Netherlands

30 nov 2014Integratie en diversiteitGedurende de periode 2014 - 2018 is Regioplan rapporteur voor de OESO in het kader van de Sopemi-rapportages. Lees verder » VBO lid: Regioplan
 

Vluchtelingenwerk: integratiebarometer 2014

30 okt 2014Integratie en diversiteitOm de integratie van vluchtelingen zichtbaar te maken, brengt VluchtelingenWerk regelmatig een IntegratieBarometer uit. Lees verder » VBO lid: Regioplan
 

Evaluatie Pilot Kennisindustrie

30 sep 2014Integratie en diversiteit, Werk & InkomenRegioplan heeft in opdracht van het ministerie van SZW de pilot Kennisindustrie geëvalueerd. Lees verder » VBO lid: Regioplan
 

Behoefteonderzoek VluchtelingenWerk Nederland

10 sep 2014Integratie en diversiteitVluchtelingenWerk Nederland heeft een behoefteonderzoek laten verrichten door Ipso Facto naar de ervaringen van vluchtelingen met een verblijfsvergunning met het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland en de belemmeringen die zij daarbij ervaren. Lees verder » VBO lid: Ipso Facto
 

Migration, Destitution and Homelessness

17 jul 2014Integratie en diversiteit, Werk & InkomenIn opdracht van de Europese Commissie heeft Regioplan in samenwerking met prof. dr. G. Vonk van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) onderzoek gedaan naar dak- en thuisloosheid onder migranten in Europa. Lees verder » VBO lid: Regioplan
 

Racism and discrimination in employment in Europe

10 jul 2014Integratie en diversiteit, Werk & InkomenHet rapport beschrijft ontwikkelingen op het gebied van racisme en discriminatie op de nationale arbeidsmarkten in Europa. Lees verder » VBO lid: Regioplan
 

Haagse Integratiemonitor 2014

06 mei 2014Integratie en diversiteitDe Haagse Integratiemonitor geeft inzicht in de ontwikkeling van de diverse migrantengemeenschappen in Den Haag, tegen de achtergrond van het integratiebeleid van de gemeente Den Haag. Lees verder » VBO lid: Verwey-Jonker Instituut
 

Positieve ervaringen met de Profijtklas, maar effecten (nog) niet aangetoond

30 apr 2014Integratie en diversiteit, OnderwijsIn de Profijtklas krijgen geselecteerde leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs extra naschoolse lessen om hun prestatieniveau te verhogen. De Profijtklas is succesvol geïmplementeerd op 28 scholen en bij twee welzijnsinstellingen: een uitdaging voor andere scholen? Lees verder » VBO lid: Kohnstamm Instituut
 

Vooronderzoek oneigenlijk gebruik verblijfsregeling mensenhandel

15 mrt 2014Integratie en diversiteit, VeiligheidIn opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft Regioplan, samen met de Universiteit Leiden, een vooronderzoek uitgevoerd naar oneigenlijk gebruik van de verblijfsregeling mensenhandel. Lees verder » VBO lid: Regioplan
 

Opvoedsteun in de buurt

03 mrt 2014Integratie en diversiteit, JeugdSchakelen tussen formele en informele voorzieningen. Lees verder » VBO lid: Verwey-Jonker Instituut
 


Terug
Copyright © 2019 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin