Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Onderzoeken

Discriminatie in de Amsterdamse particuliere huursector

20 apr 2020Gemeentebeleid, Integratie en diversiteit, WonenPraktijktesten wijzen uit dat woningzoekenden met een niet-Nederlandse naam minder kans maken op een particuliere huurwoning vanwege discriminatie. Lees verder » VBO lid: RIGO
 

Hoe gaan werkgevers om met het spanningsveld tussen de bedrijfseconomische uitdagingen van deze tijd en de druk op deze specifieke groep werknemers?

17 apr 2020Integratie en diversiteit, Werk & InkomenNegen gemeenten doen hier al ervaring mee op en onlangs publiceerde Regioplan de eerste lessen die zij geleerd hebben. Lees verder » VBO lid: Regioplan
 

Pilots integratie vrouwelijke inburgeraars: gemeenten doen ervaring op

16 apr 2020Integratie en diversiteitTussenrapportage waarin beschreven wordt hoe de pilots er na een half jaar voor staan. Lees verder » VBO lid: Verwey-Jonker Instituut
 

Kwart Nederlanders ervaart discriminatie

02 apr 2020Integratie en diversiteit, VeiligheidOp donderdag 2 april heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) het rapport ‘Ervaren discriminatie in Nederland II’ gepubliceerd. Lees verder » VBO lid: I&O Research
 

Verboden Huwelijken

06 feb 2020Integratie en diversiteit, VeiligheidOnderzoek naar de werking van de Wet tegengaan huwelijksdwang in de praktijk Lees verder » VBO lid: Verwey-Jonker Instituut
 

E-learning polarisatie herkennen, aanpakken en voorkomen

06 feb 2020Integratie en diversiteitKennisplatform Integratie & Samenleving heeft een e-learning ontwikkeld waarin niet alleen professionals en beleidsmakers, maar ook de ‘gewone’ burger leert polarisatie te herkennen, aan te pakken en te voorkomen. Lees verder » VBO lid: Verwey-Jonker Instituut
 

Jeugdgezondheidszorg voor nieuwkomers in Nederland

06 feb 2020Integratie en diversiteit, Zorg & WelzijnDrie innovatieve praktijken in beeld; wat leren we ervan? Lees verder » VBO lid: Verwey-Jonker Instituut
 


Terug
Copyright © 2019 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin