Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Onderzoeken

Herijking afwegingskader De Woningzoeker

15 dec 2018WonenRIGO ondersteunde bij de actualisering van de woonruimteverdeling in Zwolle en Kampen. Lees verder » VBO lid: RIGO
 

Beschikbaarheid Sociale Woningvoorraad in Gooise Meren

05 dec 2018WonenRigo deed onderzoek naar de beschikbaarheid van de sociale woningvoorraad als basis voor nieuwe prestatieafspraken. Lees verder » VBO lid: RIGO
 

Woningmarktonderzoek Hengelo en Borne 2018

20 nov 2018WonenIn opdracht van de gemeenten en corporaties in Hengelo en Borne heeft RIGO de ontwikkeling van de woningbehoefte en de benodigde omvang van de sociale huursector onderzocht. Lees verder » VBO lid: RIGO
 

Woningbehoefteraming Zuid-Kennemerland

20 nov 2018Demografie, WonenRaming van de woningbehoefte voor de regio Zuid-Kennemerland / IJmond. Lees verder » VBO lid: RIGO
 

Urgenties en bemiddelingen in Haaglanden

20 nov 2018Gemeentebeleid, Wet- en regelgeving, WonenIn opdracht van de Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) heeft RIGO de ontwikkelingen in beleid en aantallen omtrent urgenties en bemiddelingen in Haaglanden in beeld gebracht. Lees verder » VBO lid: RIGO
 

Wonen in regio Zuid-Kennemerland/IJmond

20 nov 2018WonenRIGO verzorgde een analyse van het onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA 2017) voor de regio Zuid-Kennemerland / IJmond. Lees verder » VBO lid: RIGO
 

Meer kwetsbare huishoudens in corporatiewoningen

08 nov 2018Leefbaarheid, Wonen, Zorg & WelzijnNieuwe huurders van corporatiewoningen behoren steeds vaker tot kwetsbare groepen, zo blijkt uit onderzoek van RIGO in opdracht van Aedes. Lees verder » VBO lid: RIGO
 

Dashboard dynamiek in buurten

08 nov 2018Demografie, WonenIn opdracht van woningcorporatie Eigen Haard heeft RIGO een online dashboard ontwikkeld waarin de bevolkingsdynamiek in haar werkgebied op buurtniveau in beeld is gebracht. Lees verder » VBO lid: RIGO
 

Buurtfoto Wildeman- en Blomwijckerbuurt

06 nov 2018Leefbaarheid, WonenIn opdracht van gemeente Amsterdam, Eigen Haard en Stadgenoot Lees verder » VBO lid: RIGO
 

Beschouwing van de Zaanse woningmarkt

31 okt 2018WonenRIGO heeft de Zaanse woningmarkt geanalyseerd op basis van het onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA 2017). Lees verder » VBO lid: RIGO
 
     Pagina 1 van 4     Laatste


Terug
Copyright © 2019 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin