Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Onderzoeken

Actualisatie huisvestingsverordening Regio Rotterdam

05 dec 2019WonenRIGO ondersteunde de regio Rotterdam bij de actualisatie van de regionaal afgestemde huisvestingsverordening. Lees verder » VBO lid: RIGO
 

Woningmarktonderzoek Barneveld 2019

03 dec 2019Ruimtelijke Ordening, WonenRIGO heeft op basis van het WoON2018 onderzoek gedaan naar de actuele situatie op de Barneveldse woningmarkt. Lees verder » VBO lid: RIGO
 

Woningmarktonderzoek Hillegom, Lisse en Teylingen

03 dec 2019Ruimtelijke Ordening, WonenIn opdracht van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen heeft RIGO een woningmarktonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is één van de bouwstenen voor de woonvisies en voor het corporatiebeleid. Lees verder » VBO lid: RIGO
 

Samen de woonruimte verdelen?

25 nov 2019Ruimtelijke Ordening, WonenOp verzoek van Aedes heeft RIGO de effecten verkend van vijf – samen met stakeholders gedefinieerde – toekomstvarianten voor meer samenwerking tussen corporaties bij woonruimteverdeling. Lees verder » VBO lid: RIGO
 

Inventarisatie geclusterde woonvormen voor ouderen

25 nov 2019Ouderen, WonenOp 18 oktober verstuurden de ministers De Jonge (VWS) en Ollongren (BZK) een kamerbrief over de huisvesting van ouderen. De infographic "Geclusterde woonvormen voor ouderen" van RIGO ging mee als bijlage. Lees verder » VBO lid: RIGO
 

Wijkanalyses gemeente Assen

19 nov 2019WonenVoor de gemeente Assen heeft RIGO de wijkanalyses van 2019 opgesteld volgens een vernieuwde aanpak. Lees verder » VBO lid: RIGO
 

Op naar het Oosten… en daar voorbij!

31 okt 2019Demografie, WonenTraditioneel verhuizen twintigers uit de rest van Nederland naar de Randstad. Maar er is ook een groeiende verhuisstroom de andere kant op. Lees verder » VBO lid: RIGO
 

Toegankelijkheid voor mensen met een beperking; een vergelijking van normen en richtlijnen

23 okt 2019Participatie, WonenHet ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft RIGO gevraagd te onderzoeken of uitgaande van bestaande bronnen het mogelijk is een volledige, breed gedragen en eenduidige richtlijn te ontwikkelen voor toegankelijk (ver)bouwen. Lees verder » VBO lid: RIGO
 

Huurders met verward gedrag

23 jul 2019Leefbaarheid, WonenHet Verwey-Jonker Instituut deed onderzoek onder medewerkers van woningcorporaties naar de omgang met huurders met verward gedrag. Lees verder » VBO lid: Verwey-Jonker Instituut
 

Op naar een toegankelijke woningvoorraad

27 jun 2019Leefbaarheid, Participatie, Ruimtelijke Ordening, Sociaal beleid, WonenOnderzocht is welke knelpunten bij toegankelijkheid van woningen en gebouwen in de praktijk vaak voorkomen en hoe deze knelpunten te verhelpen of te voorkomen zijn. Lees verder » VBO lid: RIGO
 
     Pagina 1 van 3     Laatste


Terug
Copyright © 2019 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin