Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Onderzoeken

Screening aan de poort bij schuldhulpverlening

24 okt 2012Financieel, GemeentebeleidGemeenten kunnen vanaf nu hun schuldhulp gerichter en effectiever verlenen, dankzij het nieuwe screeningsinstrument Mesis©. De wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst en bijbehorende rekenregels stellen de gemeente al tijdens de aanvraagprocedure in de gelegenheid vast te stellen waar de schuldenaar staat, wat zijn mogelijkheden zijn en welke ondersteuning eventueel bij hem past. Lees verder » VBO lid: Regioplan
 

Invoering persoonsgebonden nummer po

02 jul 2012Financieel, OnderwijsDe bekostiging van scholen in het primair onderwijs (po) vindt sinds 1 oktober 2010 niet meer plaats op basis van papieren tellingen, maar op basis van het persoonsgebonden nummer van leerlingen en daaraan gekoppelde GBA-gegevens. Lees verder » VBO lid: Regioplan
 

Een governance-aanpak van sociale uitsluiting

04 jun 2012Financieel, Sociaal beleidDe bijdragen in deze publicatie gaan in op de vraag wat de governance-aanpak voor het (toekomstig) armoedebeleid betekent. Lees verder » VBO lid: Verwey-Jonker Instituut
 

Minima die elkaar helpen, dat is mooi werk

09 mei 2012Financieel, Gemeentebeleid, Publicaties en interviewsGemeentelijke voorzieningen voor de minima bleven vaak onbenut. Ook pogingen van lokale overheden om langdurig werklozen te activeren leidden vaak tot niets. Teams van bijstandsgerechtigden in Roosendaal hadden meer succes, toch heeft de gemeente deze teams opgedoekt Lees verder » VBO lid: Verwey-Jonker Instituut
 

Gevolgen Werken naar Vermogen voor burgers

20 mrt 2012Financieel, Gemeentebeleid, Publicaties en interviews, Werk & InkomenGemeenten krijgen met de nieuwe Wet Werken naar Vermogen één gebundeld re-integratiebudget waarmee ze, naast de huidige klanten met een bijstandsuitkering, ook jonggehandicapten aan werk moeten helpen. Met dit budget moeten gemeenten ook de Wsw, die wordt beperkt tot beschut werk, uitvoeren. Lees verder » VBO lid: Regioplan
 

Kennisgestuurd methodisch handelen

12 mrt 2012Financieel, Publicaties en interviews, Sociaal beleidKennisgestuurd methodisch handelen is de sleutel voor effectiviteit en efficiency. Ook in de schuldhulpverlening zal een 'draai' gemaakt moeten worden van procesgericht en aanbodgestuurd naar resultaatgericht en vraaggestuurd werken. Dat kan niet bij decreet afgekondigd worden. Lees verder » VBO lid: Regioplan
 

Ondersteuning Per Saldo

06 mrt 2012Financieel, Zorg & WelzijnHet ministerie van VWS heeft Regioplan gevraagd om Per Saldo te ondersteunen bij het maken en analyseren van een vragenlijst die Per Saldo telefonisch gaat afnemen onder nieuwe AWBZ-geïndiceerden met een zorgvraag van minder dan 10 uur. Lees verder » VBO lid: Regioplan
 

Tijdelijke middelen schuldhulpverlening 2009-2011

05 mrt 2012Economie, Financieel, Publicaties en interviewsTijdelijke middelen schuldhulpverlening 2009-2011: Besteding, effecten en duurzaamheid Lees verder » VBO lid: Regioplan
 

Armoedeteams succesvol

05 mrt 2012Financieel, Gemeentebeleid, Sociaal beleidDe Samen Tegen Armoede-teams (STA-teams) hebben succes geboekt bij diverse minimahuishoudens in Roosendaal. Minima zijn vaak moeilijk bereikbaar voor gemeenten, welzijnswerk en uitkeringsinstanties. De STA-teams brachten daar verandering in. Deze teams bestaan uit ex-bijstandsgerechtigden die bij gezinnen met een minimuminkomen langsgaan om ze sociaal te activeren en te helpen meer deel te nemen aan de maatschappij. Lees verder » VBO lid: Verwey-Jonker Instituut
 

Monitor Betalingsachterstanden meting 2011

05 mrt 2012Financieel, Publicaties en interviewsIn Nederland zijn ruim 2 miljoen huishoudens waarin sprake is van één van de onderscheiden vormen van betalingsachterstanden. Dit is 27,8% van alle huishoudens. Dit percentage ligt hoger dan een jaar geleden. Betalingsachterstanden zijn in 2011 verdeeld over de gehele samenleving en minder het domein van specifieke groepen huishoudens (qua inkomen, opleidingsniveau, etc.). Lees verder » VBO lid: Panteia
 
     Pagina 1 van 2     Laatste


Terug
Copyright © 2019 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin