Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Onderzoeken

Panteia onderzocht fraude extramurale zorg

20 dec 2013Financieel, Zorg & WelzijnDe Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ontvangt diverse signalen van incorrect declareren in de extramurale zorg. Panteia onderzocht het declaratiegedrag in de extramurale zorg. Lees verder » VBO lid: Panteia
 

Het verhaal achter notoire uitkeringsfraude

12 dec 2013Financieel, OverheidPanteia heeft voor het ministerie onlangs onderzoek gedaan naar de motieven van mensen om te frauderen met een uitkering. Lees verder » VBO lid: Panteia
 

Armoede onder huurders neemt toe

07 okt 2013Financieel, WonenIn opdracht van de Woonbond heeft RIGO onderzoek gedaan naar de huur- en energielasten van huurders van gereguleerde huurwoningen. Hieruit blijkt dat een steeds grotere groep huurders in armoede leeft. Lees verder » VBO lid: RIGO
 

Schoolkostenmonitor

03 sep 2013Financieel, OnderwijsPanteia heeft tussen september 2012 en april 2013 de vijfde meting uitgevoerd van de Schoolkostenmonitor. Lees verder » VBO lid: Panteia
 

Kinderen in Armoede in Nederland

24 jun 2013Financieel, JeugdVolgens artikel 27 van het VN-Kinderrechtenverdrag hebben kinderen recht op een passende levensstandaard. De Kinderombudsman heeft dit jaar met het Verwey-Jonker Instituut een aantal onderzoeken in gang gezet naar kinderen en armoede. Lees verder » VBO lid: Verwey-Jonker Instituut
 

Klantprofielwerken vraagt herijking interventies

28 mei 2013Financieel, Gemeentebeleid, Sociaal beleidIn de afgelopen periode hebben de meeste gemeenten fundamentele beleidskeuzes gemaakt op het terrein van de schulddienstverlening. Lees verder » VBO lid: Regioplan
 

Assessment instrument maakt onderbouwd maatwerk mogelijk

28 mei 2013Financieel, Gemeentebeleid, Sociaal beleidIn dit artikel in het blad Sociaal Bestek worden in kort bestek inhoud, functie, doel en werkwijze van Mesis© uiteengezet, een methodisch screeningsinstrument schulddienstverlening. Lees verder » VBO lid: Regioplan
 

Schuldenproblematiek groeit - steeds meer huishoudens in de schulden

03 apr 2013FinancieelSteeds meer Nederlandse huishoudens hebben schulden. Iets meer dan één op de zes Nederlandse huishoudens heeft problematische schulden of loopt het risico die te krijgen. Lees verder » VBO lid: Panteia
 

Behoeftenonderzoek minimabeleid gemeente Zaanstad

11 feb 2013Financieel, Sociaal beleidRegioplan bracht voor de gemeente Zaanstad in kaart welke behoefte minima hebben ten aanzien van het minimabeleid. Daartoe zijn twee groepsgesprekken gevoerd met minima. Lees verder » VBO lid: Regioplan
 

Aan de slag met loondispensatie

30 jan 2013Financieel, Werk & InkomenPanteia/Research voor Beleid volgt in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid sinds 2010 de pilot loondispensatie waarbij gemeenten experimenteren met het instrument loondispensatie. Ook is onderzoek gedaan naar de manier waarop de loonwaarde bepaald wordt. Lees verder » VBO lid: Panteia
 
     Pagina 1 van 2     Laatste


Terug
Copyright © 2019 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin