Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Onderzoeken

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

13 jul 2012Criminaliteit, VeiligheidIn 2009 is de implementatie van Rotterdamse Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling geëvalueerd. Lees verder » VBO lid: Verwey-Jonker Instituut
 

Daders over cameratoezicht

17 mei 2012Criminaliteit, Publicaties en interviews, VeiligheidRegioplan Beleidsonderzoek heeft in opdracht van het Programma Politie en Wetenschap onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van cameratoezicht. Het bijzondere van deze studie is dat interviews gehouden zijn met 42 (potentiële) daders, variërend van gedetineerde veelplegers tot risicojongeren. Lees verder » VBO lid: Regioplan
 

Ernstig overlastgevende gezinnen

25 apr 2012Criminaliteit, VeiligheidSinds 2009 werkt de gemeente Utrecht met een aanpak waarbij gezinnen met politie- en justitiecontacten die ernstig overlastgevend zijn intensief worden begeleid. In opdracht van de gemeente is een onderzoek uitgevoerd om de methodiek verder te beschrijven en de resultaten en de samenwerking binnen de aanpak te onderzoeken. Conclusie Verwey-Jonker Instituut: de problematiek is hardnekkig, maar de resultaten zijn positief. Lees verder » VBO lid: Verwey-Jonker Instituut
 

Regioplan, zwart werk en bezuinigingen

05 apr 2012Criminaliteit, Werk & InkomenRegioplan verricht al sinds de start van het bureau onderzoek naar het verschijnsel zwart werken. Dat doen we voor opdrachtgevers in binnen en buitenland, met name de Europese Commissie. Lees verder » VBO lid: Regioplan
 

Quickscan Huisverbod en Crisisopvang bij Ouderenmishandeling

03 apr 2012Criminaliteit, Publicaties en interviews, Veiligheid, Zorg & WelzijnIn deze quickscan is nagegaan of, en in welke mate, het huisverbod reeds wordt opgelegd en opgelegd kan worden bij ouderenmishandeling, en wat de voorwaarden zijn waarmee daarbij rekening moet worden gehouden. Lees verder » VBO lid: Regioplan
 

Fraudegevallen in WWB boven de aangiftegrens

27 mrt 2012Criminaliteit, Sociaal beleidFraudegevallen in de WWB boven de aangiftegrens, in opdracht van het Ministerie van SZW. Lees verder » VBO lid: SEOR
 

Evaluatie Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

05 mrt 2012Criminaliteit, Publicaties en interviews, VeiligheidRegioplan evalueerde in opdracht van het WODC de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU). De KVU is een initiatief van het ministerie van Justitie, dat in 2005 overgedragen is aan het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), dat hierin samenwerkt met Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Lees verder » VBO lid: Regioplan
 

Justitiële slachtofferondersteuning verbeterd?

20 feb 2012Criminaliteit, VeiligheidRegioplan evalueerde in opdracht van het WODC de pilot Vernieuwd slachtofferloket. Vanuit het vernieuwde loket werken de politie, het Openbaar Ministerie en Slachtofferhulp Nederland gezamenlijk aan slachtofferondersteuning met het idee de efficiëntie daarvan te verbeteren en de tevredenheid onder slachtoffers te vergroten. Lees verder » VBO lid: Regioplan
 

Preventie huiselijk geweld staat op laag pitje

17 feb 2012Criminaliteit, VeiligheidTwee jaar na de invoering van het Risicotaxatie-instrument Huiselijk Geweld (RiHG) voerde Regioplan in opdracht van het WODC een evaluatie uit van dit meetinstrument dat voor het tijdelijk huisverbod wordt gebruikt. Lees verder » VBO lid: Regioplan
 

Validering landelijk instrumentarium jeugdstrafketen

01 jan 2012Criminaliteit, Jeugd, VeiligheidRegioplan deed in 2011 onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) naar de validiteit en betrouwbaarheid van het instrumentarium. Lees verder » VBO lid: Regioplan
 
     Pagina 1 van 2     Laatste


Terug
Copyright © 2019 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin