Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Onderzoeken

Op naar het Oosten… en daar voorbij!

31 okt 2019Demografie, WonenTraditioneel verhuizen twintigers uit de rest van Nederland naar de Randstad. Maar er is ook een groeiende verhuisstroom de andere kant op. Lees verder » VBO lid: RIGO
 

Maatregelen gericht op asielzoekers uit veilige landen

15 feb 2019Demografie, Integratie en diversiteitIn dit onderzoek is de beleidslogica van de maatregelen gericht op asielzoekers uit veilige landen onderzocht. Lees verder » VBO lid: DSP-groep
 

Dashboard Dynamiek in Purmerendse buurten

21 jan 2019Demografie, WonenOnderzoek in opdracht van Samenwerkende Woningcorporaties Zaanstreek-Waterland (SWZW Lees verder » VBO lid: RIGO
 

Woningbehoefte onderzoek Het Gooi en Omstreken

08 jan 2019Demografie, WonenIn opdracht van woningcorporatie Het Gooi en Omstreken is de toekomstige woningbehoefte onderzocht. Lees verder » VBO lid: RIGO
 

Woningbehoefteraming Zuid-Kennemerland

20 nov 2018Demografie, WonenRaming van de woningbehoefte voor de regio Zuid-Kennemerland / IJmond. Lees verder » VBO lid: RIGO
 

Dashboard dynamiek in buurten

08 nov 2018Demografie, WonenIn opdracht van woningcorporatie Eigen Haard heeft RIGO een online dashboard ontwikkeld waarin de bevolkingsdynamiek in haar werkgebied op buurtniveau in beeld is gebracht. Lees verder » VBO lid: RIGO
 

factsheets Leefbaarometer – bevolkingsdaling

03 jul 2018Demografie, LeefbaarheidIn de voortgangsrapportage 'Actieplan Bevolkingsdaling 2018' van het Ministerie van BZK worden relevante ontwikkelingen beschreven in de 20 benoemde krimp- en anticipeerregio’s in het land. Lees verder » VBO lid: RIGO
 

Zeeland in zicht met de ZeelandScan

10 jan 2018Demografie, Sociaal beleid, Zorg & WelzijnIn opdracht van de Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten heeft Panteia een evaluatie onderzoek gedaan naar de ZeelandScan. Lees verder » VBO lid: Panteia
 

Toekomstperspectieven voor Hoogvliet Rotterdam

30 dec 2016Demografie, Ruimtelijke Ordening, Werk & Inkomen, Zorg & WelzijnDe toekomst van Hoogvliet is afhankelijk van diverse factoren die in deze studie zijn onderzocht in opdracht van de gemeente Rotterdam. Lees verder » VBO lid: Regioplan
 

Woningbehoefte hoger dan verwacht

11 nov 2015Demografie, WonenBevolkingsontwikkeling en woningbouw tot 2040 Lees verder » VBO lid: RIGO
 
     Pagina 1 van 2     Laatste


Terug
Copyright © 2019 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin