Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Onderzoeken

Woningbehoefteraming Zuid-Kennemerland

20 nov 2018Demografie, WonenRaming van de woningbehoefte voor de regio Zuid-Kennemerland / IJmond. Lees verder » VBO lid: RIGO
 

Dashboard dynamiek in buurten

08 nov 2018Demografie, WonenIn opdracht van woningcorporatie Eigen Haard heeft RIGO een online dashboard ontwikkeld waarin de bevolkingsdynamiek in haar werkgebied op buurtniveau in beeld is gebracht. Lees verder » VBO lid: RIGO
 

factsheets Leefbaarometer – bevolkingsdaling

03 jul 2018Demografie, LeefbaarheidIn de voortgangsrapportage 'Actieplan Bevolkingsdaling 2018' van het Ministerie van BZK worden relevante ontwikkelingen beschreven in de 20 benoemde krimp- en anticipeerregio’s in het land. Lees verder » VBO lid: RIGO
 

Zeeland in zicht met de ZeelandScan

10 jan 2018Demografie, Sociaal beleid, Zorg & WelzijnIn opdracht van de Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten heeft Panteia een evaluatie onderzoek gedaan naar de ZeelandScan. Lees verder » VBO lid: Panteia
 


Terug
Copyright © 2019 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin