Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Beleidsonderzoek in Nederland

Beleidsonderzoek in Nederland‘Beleidsonderzoek in Nederland’ schetst een beeld van de wordings-geschiedenis, de huidige stand van zaken en de te verwachten ontwikkelingen van het beleids-onderzoek in Nederland. Het gaat hier om een relatief jong vakgebied dat zijn wortels heeft in de wetenschap. Beleidsonderzoek is langzamerhand een belangrijke rol gaan spelen in de ontwikkeling en uitvoering van beleid bij over-heden, organisaties in het maatschappelijke middenveld en, zij het nog in mindere mate, het bedrijfsleven. Het spreekt bijna voor zich dat de exacte invulling van die rol afhankelijk is van de behoeften van de opdrachtgever. Daarom wordt gebruik gemaakt van een veelheid aan methoden en technieken, theorieën, producten, rapportagetypen, etc. Tegelijkertijd vindt er binnen het vak-gebied een voortdurend proces van innovatie en professionalisering plaats waardoor sneller, beter en tegen minder kosten aan de vraag kan worden voldaan.

Beleidsonderzoek in Nederland  (pdf)
Copyright © 2019 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin