Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Jeugdgezondheidszorg voor nieuwkomers in Nederland

06 febIntegratie en diversiteit, Zorg & WelzijnDrie innovatieve praktijken in beeld; wat leren we ervan?

In opdracht van ZonMw voerde het Verwey-Jonker Instituut in nauwe samenwerking met een drietal JGZ-organisaties kwalitatief onderzoek uit teneinde goede voorbeelden van lokale werkwijzen naar vroegtijdige signalering, preventie en ondersteuning van vluchtelingengezinnen in beeld te brengen en hieruit werkzame elementen te destilleren.

Meer informatie


VBO lid: Verwey-Jonker Instituut


Terug
Copyright © 2019 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin