Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Met bewoners naar een leefbare en veilige buurt

06 febLeefbaarheid, VeiligheidEvaluatie van de Stimuleringsregeling Bewonersinitiatieven Veiligheid van de gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag subsidieert bewonersinitiatieven die willen bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid van hun woonomgeving. Via de Stimuleringsregeling Bewonersinitiatieven Veiligheid worden bijvoorbeeld subsidies verstrekt aan groepen inwoners die in de buurt surveilleren zoals buurtinterventieteams en buurtpreventie-teams. Het Verwey-Jonker Instituut evalueerde de regeling.

Meer informatie


VBO lid: Verwey-Jonker Instituut


Terug
Copyright © 2019 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin