Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Evaluatie Passend Onderwijs

27 meiOnderwijs

Eindrapport mei 2020

De invoering van passend onderwijs in 2014 heeft de organisatie van de ondersteuning van leerlingen en studenten verbeterd. Bij leraren en ouders heeft de stelselwijziging verwachtingen gewekt maar minder opgeleverd dan gedacht. Het effect op leerlingen en studenten is niet goed vast te stellen. Dit blijkt uit het eindrapport van het vijfjarige evaluatieonderzoek passend onderwijs dat op 27 mei is overhandigd aan minister Arie Slob.

Het evaluatieonderzoek is op verzoek van het ministerie van OCW en onder regie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) uitgevoerd door een breed consortium van zeven onderzoeksinstituten. Op 27 mei 2020 is het eindrapport gepresenteerd in een online symposium en is het rapport overhandigd aan Directeur-generaal po en vo, Alida Oppers. 

Meer informatie


VBO leden: KBA Nijmegen, Kohnstamm Instituut, Oberon


Terug
Copyright © 2019 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin