Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Literatuurstudie Sociale Cohesie

20 junSociaal beleidTen behoeve van de ontwikkeling van de maatschappelijke impactanalyse (MIA)

Deze literatuurstudie dient ertoe het concept sociale cohesie te ontleden tot een aantal hoofd- en subdomeinen. Sociale cohesie gaat niet alleen over (on)gelijkheid en inkomensverschillen, maar ook over aspecten van sociale veiligheid en sociale controle, de kwaliteit van sociaal contact, de verbondenheid met de leefomgeving en vertrouwen in politieke instituties en de rechtsstaat. Op basis van deze studie heeft het Verwey-Jonker Instituut het instrument MIA ontwikkeld: Maatschappelijke Impact Afwegen. Dit instrument wordt verrijkt met deze inhoudelijke dimensies om zo integraal te kijken naar de impact van beleidskeuzes voor sociale cohesie.

Meer informatie


VBO lid: Verwey-Jonker Instituut


Terug
Copyright © 2019 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin