Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Lidmaatschapscriteria

Criteria

Bij de beoordeling van een aanmelding van een nieuw lid van de VBO worden de volgende criteria gehanteerd:

  1. De organisatie opereert als een zelfstandige en als zodanig (ook extern) herkenbare eenheid voor beleidsonderzoek;
  2. De organisatie moet minimaal drie jaar als bureau voor beleidsonderzoek bekend en geaccepteerd zijn in de markt;
  3. De organisatie dient zich aantoonbaar bezig te houden met beleidsonderzoek en dient te beschikken over een formatie van tenminste vijf fte aan beleidsonderzoek (exclusief staf en ondersteuning);
  4. De organisatie dient de kosten voor het uitvoeren van beleidsonderzoek integraal aan de opdrachtgever door te berekenen;
  5. De organisatie dient tenminste 90% van haar omzet in de vrije markt te behalen, waarvan tenminste 50% op het terrein van beleidsonderzoek;
  6. De organisatie dient kwalitatief verantwoord werk te leveren. In dit kader moet onder meer worden voldaan aan de kwaliteitseisen volgens het ISO-certificaat, aan de WBP-gedragscode (Wet Bescherming Persoonsgegevens) en aan eventuele aanvullende door de VBO vast te stellen kwaliteitseisen;
  7. De organisatie is bereid om binnen of voor de VBO om niet taken of functies uit te oefenen in het belang van de organisatie en/of de gezamenlijke leden;
  8. De organisatie onderschrijft de doelstellingen van de VBO.

Aspirant

Een organisatie die niet aan alle voorwaarden voldoet, kan aspirant-lid worden. Zij moet binnen drie jaar op straffe van verlies van lidmaatschap aan de toelatingscriteria voldoen. Het aspirant-lid betaalt de contributie en heeft alle rechten en plichten die verbonden zijn aan het lidmaatschap, met uitzondering van stemrecht inzake kwesties omtrent toelatingscriteria. Bovendien kan het aspirant-lid niet worden gekozen tot bestuurslid.

Aanmelden

Om lid te kunnen worden moet een organisatie zich schriftelijk aanmelden bij het secretariaat. Het bestuur beslist over een voordracht voor het (aspirant-)lidmaatschap bij de algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering beslist.

Copyright © 2019 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin