Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Behoefteonderzoek VluchtelingenWerk Nederland

10 sepIntegratie en diversiteitIn het voorjaar van 2014 heeft VluchtelingenWerk Nederland een kwalitatief en inventariserend behoefteonderzoek laten verrichten door Ipso Facto naar de ervaringen van vluchtelingen met een verblijfsvergunning met het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland en de belemmeringen die zij daarbij ervaren. Het onderzoek had twee doelen: informatie verzamelen t.b.v. beleidsontwikkeling en standpuntbepaling, en de onderzoeksaanpak van deze pilot evalueren met het oog op periodieke afname.

Meer informatie


VBO lid: Ipso Facto


Terug
Copyright © 2019 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin