Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

De drie D's in Venlo

31 okt
Hoe kan het dat de uitgaven aan de 3D's in Venlo zo veel hoger zijn dan de begroting? Om die vraag te beantwoorden, deden wij samen met Cebeon onderzoek naar de decentralisaties in deze gemeente.

We deden een financiële benchmark en vulden die aan met informatie uit beleids- en verantwoordingsstukken. Zo laten we zien dat het probleem tweeledig is: aan de ene kant heeft Venlo in het verleden keuzes gemaakt die hebben geleid tot een hoge zorgconsumptie. Ook belemmerden deze keuzes een verschuiving van zwaardere naar lichtere vormen van hulp en ondersteuning. Aan de andere kant is de begroting waarmee gewerkt wordt te laag; een realistisch kostenniveau ligt voor deze gemeente hoger.

Meer informatieVBO leden: Cebeon, Regioplan


Terug
Copyright © 2019 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin