Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Klantenmonitor 2015

12 sepEconomie, Ruimtelijke Ordening

De Provincie Limburg heeft in het kader van haar ruimtelijk-economische regiefunctie de taak om

de programmering en planning van kantoren en kantoorlocaties te sturen. De benodigde

beleidslijnen wil de provincie uitvoeren in samenspraak met de vijf belangrijkste Limburgse

kantoorsteden, te weten: Venlo, Roermond, Sittard-Geleen, Heerlen en Maastricht. Daartoe is

inzicht nodig in de kantorenvoorraad in Limburg en welke ontwikkelingen in die voorraad optreden. Naast inzicht in de kantorenvoorraad en de ontwikkeling daarvan is het voor een totaalbeeld van het functioneren van de kantorenmarkt ook noodzakelijk dit met de marktdynamiek aan de aanbod- en vraagzijde te completeren. Dit is in deze monitor gedaan aan de hand van informatie uit de BOG-monitor Limburg, waarin gegevens over het aanbod en opname van kantoorruimten is opgenomen en informatie uit het Vestigingenregister Limburg (VRL) betreffende de gevestigde bedrijven en werkgelegenheid.

De basisgegevens voor het monitoren van de kantorenvoorraad in Limburg zijn samengebracht in

de 'Kantorenmonitor Limburg'. De voorliggende monitorrapportage 'Kantorenmonitor Limburg 2015' gaat in op de provinciale ontwikkelingen in 2015 en de stand van zaken per 31 december 2015. Naast deze jaarlijkse rapportage, wordt ook ieder jaar een kantorendatabase samengesteld; het 'Kantorenregister Limburg'.

Meer informatieVBO lid: Etil


Terug
Copyright © 2019 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin