Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Leven in gedwongen isolement

06 sepZorg & Welzijn

Dit rapport bevat de resultaten van een verkennend onderzoek naar het tot nog toe onderbelichte fenomeen verborgen vrouwen: vrouwen die door de partner en/of (schoon)familie worden gedwongen om geïsoleerd van anderen te leven. Zij worden thuis opgesloten en mogen geen of slechts zeer beperkt contact hebben met de samenleving. Als er contact is met anderen, gebeurt dit vaak onder begeleiding en controle. Verborgen vrouwen zijn niet of nauwelijks zichtbaar voor de hulpverlening en politie, en ze weten ook zelf de weg daarheen niet of pas na lange tijd te vinden.

Aan de hand van indringende gesprekken met zes voormalig verborgen vrouwen en vijftig vraaggesprekken met sleutelfiguren schetst het rapport een beeld van de kenmerken en hulpbehoeften van vrouwen in gedwongen isolement. Daarnaast wordt stil gestaan bij de buitenwereld. Wordt dit fenomeen herkend, wat zijn signalen en welke (bestaande) interventies bieden mogelijkheden om deze vrouwen te helpen?
Het onderzoek is verricht in opdracht van de Gemeente Amsterdam, Dienst Wonen, Zorg en Samenleven.

Meer informatie
ArtikelVBO lid: Verwey-Jonker Instituut


Terug
Copyright © 2019 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin