Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Meer ondersteuning nodig voor datagebruik door leraren

15 decOnderwijsDatagebruik door leraren vraagt om ondersteuning. Door beschikbare data in school beter te analyseren, kunnen leraren hun lessen gericht verbeteren. Een literatuurstudie wijst uit dat er meer aandacht mag komen in scholen voor het faciliteren en tijd inroosteren van discussies in school over beschikbare data.

In scholen in het primair en voortgezet onderwijs worden veel data verzameld, maar die data zijn niet altijd makkelijk toegankelijk voor leraren. Als leraren gezamenlijk data gaan analyseren, kunnen zij toewerken naar een verbetering van hun onderwijs gebaseerd op wat er bekend is uit de data. Het analyseren van tegenvallende leerlingprestaties en die combineren met tevredenheidsscores van de leerlingen over hun gevolgde lessen geeft bijvoorbeeld waardevolle informatie. TRIPS is een organisatie die software inzet om data te verzamelen zodat leraren die kunnen analyseren. Uit een literatuurstudie, uitgevoerd in opdracht van TRIPS, blijkt welke voorwaarden van belang zijn om datagebruik in scholen te bevorderen.

Meer informatie


VBO lid: Kohnstamm Instituut


Terug
Copyright © 2019 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin