Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Migratie en Ontwikkeling

11 julIntegratie en diversiteit, OntwikkelingssamenwerkingIn opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Panteia/Research voor Beleid het Nederlandse Migratie en Ontwikkeling, beschreven in de beleidsnotitie ‘Internationale Migratie en Ontwikkeling 2008’, geëvalueerd. Voor alle zes de beleidsprioriteiten is onderzocht welke activiteiten zijn uitgevoerd, of de beoogde resultaten zijn behaald en in hoeverre de activiteiten een bijdrage hebben geleverd aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen.

De evaluatie bestond uit uitgebreid literatuuronderzoek, interviews met beleidsmakers, wetenschappers en betrokkenen van NGO’s en internationale organisaties (zoals de Internationale Organisatie voor Migratie) en een vijftal casestudies gericht op specifieke projecten en activiteiten.

Meer informatie


VBO lid: Panteia


Terug
Copyright © 2019 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin