Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Op naar een toegankelijke woningvoorraad

27 junLeefbaarheid, Participatie, Ruimtelijke Ordening, Sociaal beleid, WonenOnderzocht is welke knelpunten bij toegankelijkheid van woningen en gebouwen in de praktijk vaak voorkomen en hoe deze knelpunten te verhelpen of te voorkomen zijn. Aangekondigd door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het Actieplan Toegankelijkheid voor de Bouw, mocht RIOGO dit onderzoek uitvoeren.Meer informatie


VBO lid: RIGO


Terug
Copyright © 2019 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin