Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Referendum over de ‘sleepwet’: tegenstem gegroeid

13 oktVeiligheid, Wet- en regelgeving

Het parlement heeft eerder dit jaar in ruime meerderheid met deze wet ingestemd. Hiermee krijgen de Nederlandse inlichtingendiensten ruimere bevoegdheden om gegevens via internet te verzamelen, door het aftappen van communicatie of het hacken van computers, smartphones, smart-tv’s en andere apparaten. Tegenstanders vrezen dat ook gegevens van onschuldige burgers worden verzameld en bewaard. Om die reden noemen zij de nieuwe wet ook wel de ‘sleepwet’ of ‘aftapwet’. Deze week werd bekend dat er voldoende handtekeningen zijn verzameld voor een raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Naar alle waarschijnlijkheid vindt het referendum over de sleepwet tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 plaats.


Steun voor de sleepwet neemt af.


Uit een peiling van I&O Research blijkt dat de steun voor de nieuwe inlichtingenwet is afgenomen. De helft van de Nederlanders (50 procent) zou voor deze nieuwe wet stemmen. In september was dit 60 procent. Hierbij is een duidelijk verschil in opvattingen tussen jongeren en ouderen. Jongeren t/m 34 jaar zijn namelijk per saldo tegen de ‘sleepwet’, terwijl ouderen overwegend voor zijn. Opvallend is ook dat hoogopgeleiden vaker tegenstander zijn dan laagopgeleiden. Ruim de helft van de laagopgeleiden (58 procent) is voorstander van de nieuwe wet. Dit loopt terug tot 44 procent onder de hoogopgeleiden.


Meer informatieVBO lid: I&O Research


Terug
Copyright © 2019 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin