Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Regionale verschillen in openbaar bestuur beperkt

28 mrtBestuur, OverheidVerdiepende analyse Staat van het Bestuur 2018 (BZK) door I&O Research. Om inzicht te krijgen in het functioneren van het decentrale openbaar bestuur onderzoekt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) elke twee jaar wat de trends zijn in het decentrale openbaar bestuur. Deze inzichten worden gebundeld in een trendrapport onder de naam de Staat van het Bestuur.

Meer informatie


VBO lid: I&O Research


Terug
Copyright © 2019 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin