Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Scholen en besturen positief over opbrengstgericht werken en leiding geven

15 decOnderwijsEen project over opbrengstgericht leiderschap in het basisonderwijs heeft volgens deelnemende schoolbesturen en schoolleiders  geleid tot een cultuuromslag. Op de scholen zijn de teams resultaatgerichter  geworden en er is geleerd wat er nodig is om leiding te geven aan opbrengstgericht werken. Er kan nog geen effect op leerresultaten worden aangetoond. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut in opdracht van de AVS.

In het kader van het project ‘Versterken kwaliteit bestuur en management door opbrengstgericht leiderschap’ hebben 74 pilots van schoolbesturen basisonderwijs met hun scholen van april 2009 tot en met oktober 2012 gewerkt aan het versterken van ‘opbrengstgericht werken’ op de scholen.  Een van de doelen was om al werkend te leren over manieren om leiding te geven, op schoolniveau en bestuursniveau, aan opbrengstgericht werken.

Meer informatie


VBO lid: Kohnstamm Instituut


Terug
Copyright © 2019 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin